Metin konusunda genel teorik bilgiler verdikten sonra, konuları ve içerikleri farklı alanlardan seçilmiş metinler üzerinde fonetik, leksikolojik, morfolojik ve sözdizimsel çalışmalar yapmak.