Günlük konuşma ortamlarında öğrenicinin doğru anlatım türünün kullanması ve algılaması amaçlanmaktadır.