Peyzaj tasarımı ve uygulama sürecinde, tasarımcı, denetici, danışman ve uygulayıcı olarak görev üslenecek olan peyzaj mimarlarının profesyonel yaşama hazırlanmaları için gerekli yasal, yönetsel ve pratik bilgilerin ders kapsamında aktarılması amaçlanmaktadır. Proje ihale dosyası (PİD) hazırlığından uygulama sonrasında kesin hesabın çıkarılmasına kadar geçen süreçte, ihaleye katılmak üzere fiyat belirleme, teklif hazırlama, yer teslimi işlemleri, şantiye oluşumu, iş programı hazırlama ve şantiye yönetimi, hakediş düzenleme, geçici ve kesin kabul işlemleri örnek çalışmalar üzerinden anlatılıp , standart formların doldurulması öğretilmekte, uyulması gerekli kural ve yasal sorumluluklar anlatılmaktadır. Peyzaj Mimarlığında tasarım ve uygulama aşamalarında, müşteri/işveren ilişkilerinin düzeyli biçimde yürütülmesi yanında yasal prosedür, kurallar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Peyzaj Mimarları Odası şartname ve yönetmelikleri tanıtılmaktadır.