DERSİN AMACI:

Ders kapsamında iklim parametrelerine dayalı peyzaj planlama ve tasarım ilkeleri ele alınmaktadır.  İklim parametreleri  ve aynı zamanda iklim parametrelerinin bütünleşik etkileri bazında ve örnek çalışma alanı (alanları) çerçevesinde irdelenmektedir. 


DERS YÖNTEMİ:

  • Teorik Bilgi: Haftalık programdaki gibi yürütülmektedir. 
  • Ödev sunumu: Sivas merkez Kızılırmak koridoru Rekreasyon projesnin İklim yönünden incelenmesi ve iklim temelli peysay tasarımı


KAYNAKLAR:

Olgyay, V. (1963) Design With Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism, New York, John Wiley & Sons Inc.

Memlük, Y., 1983. Ankara Kenti Yakın Çevresi İklimini Oluşturan Etmenlerin Kentsel Yerleşimler Yönünden Değerlendirmesi Üzerine Bir Araştırma

Ali Emrah Gümüş, 2005. Meteorolojik parametreler ışığında ankara iklimindeki farklılıkların peyzaj mimarlığı açısından incelenmesi. Yüksek Lisans