Biyoteknoloji ve Genetik II

Genetik bilimi Biyoteknolojinin disiplinlerarası yapısı içinde temel aldığı, araç olarak kullandığı en önemli bilim dallarının başında gelmektedir. Bu çerçevede Temel Biyoteknoloji Doktora Programının zorunlu dersi olarak önerilen bu dersin kapsamında öğrencilere moleküler genetiğin önemli başlıkları ileri düzeyde anlatılacaktır. Ders akademik gelişmeyi beslemek amacı ile herbir öğrencinin son 5 yıl içinde  bu sahada yapılmış yüksek etkili orijinal bir makaleyi yazılı ve sözlü olarak sunacağı ödevlerle zenginleştirilecek. Temel kitap bilgileri son yıllarda yayınlanmış ve genetik bilimi bilgisinde değişime yol açmış makalelerle beslenecektir.

Eğitimci: Hilal Özdağ