PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları

1980’li yılların ortalarından sonra Polimeraz Zincir Reaksiyonunun geliştirilmesi ile genetik analiz tekniklerinde yeni bir çığır açılmıştır. Bugün klonlamadan, indirekt mutasyon analiz tekniklerine, DNA dizi analizinden mikrodizin analizlerine birçok genetik analiz yaklaşımının en önemli aracı ve temeli PCR tekniğine dayanmaktadır.

 

Bu dersin kapsamında PCR tekniğinin temelleri, basit PCR reaksiyonlarının tasarımı, indirekt mutasyon analiz tekniklerinden SSCP, HA, DGGE, DHPLC; direkt mutasyon analiz teknikleri olarak RFLP, Primer Uzama Reaksiyonu, DNA Dizi Analizi; filogenetik ve kimliklendirme çalışmaları için fragment analizleri  ile gen kopya sayısının ve gen ifadesinin saptanması amacıyla kullanılan eş zamanlı (Real-Time) PCR tekniklerinin temelleri ve tasarımı anlatılacaktır.

Eğitimci: Hilal Özdağ