Araştırma Metodolojisi, Proje ve Bilimsel Yayın Hazırlama Teknikleri

Bilimsel çalışmalarda elde edilen bulgular ne kadar önemli olursa olsun yayın şeklinde sunulamadığı takdirde hakettiği değeri göremeyecektir. Bu nedenle yapılan çalışmaların en uygun şekilde sunulması gerekmektedir. Bu ders kapsamında özellikle akademik hayata yeni başlayan bilim insanlarına temel hatlarıyla yayın yapmanın önemli noktaları hakkında bilgiler verilecektir. Ders kapsamında bilimsel yayının ne anlama geldiğinin yanı sıra, bir makalenin temel öğelerinden bahsedilip, yayımlama süreci hakkında da bilgiler verilecektir. Son olarak ders kapsamında anlatılanların uygulanabilmesi adına öğrencilerden bir makale yazarak pratikte bilgileri kullanmaları sağlanacaktır.

Eğitimci: Hilal Özdağ