Genombilimde Mikrodizin Uygulamaları ve Biyoinformatik Analiz

1990 sonrası dönemde başlayıp 2000’li yıllarda ardardına tamamlanan genom projelerinin ortaya çıkardığı devasa bilginin anlamlandırılması, bu bilginin etkin bir şekilde kullanımının sağlanması için güçlü, yüksek işlem hacimli analiz yöntemlerinin geliştirilmesine önayak olmuştur. Bu çerçevede geliştirilen DNA mikrodizin teknolojisi bu süreç içinde gelişmiş rafine edilmiştir. Sözkonusu teknolojinin ortaya çıkardığı bilginin yorumlanması güçlü biyoinformatik araçlara ihtiyaç duymaktadır. 

Bu dersin kapsamında mikrodizin uygulamaları ile hangi soruların cevaplarının aranabileceği, teknolojinin temelleri, mikrodizin deneylerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken noktalar, mikrodizin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan bilginin hangi işlemlerden nasıl geçirilmesi ve bu işlemlerin ardından sonuçların nasl yorumlanması gerektiği bir istatistik/bioinformatik platform olan R’de Bioconductor paketi dahilinde anlatılacaktır.

Eğitimci: Hilal Özdağ