Biyoteknoloji İçin Mikrobiyoloji 1

Desimizin amacı: Mikrobiyal üretim biyoteknoloji sektörünün önde gelen alanlarından biridir. Mikrobiyolojik sanayinin başarılı gelişimi yanlızca bilgi bilgi üretimine değil, aynı zamanda bu bilginin mikrobiyoloji, biyokimya, genetik, mikroorganizmaların ekolojisi alanlarında karşılaşılan sorunların   çözümünde kullanılmasına bağlıdır.  Bu dersin amacı öğrencilere mikrobiyal popülasyonların işleyişi ve sanayi üretiminde kullanım olasılıkları ile ilgili temel kavramları öğretmektir. Biyoteknolojinin temel prensipleri,  Mikroorganizmalar ve biyoteknolojinin ilişkisi,Biyoteknolojide önemli mikroorganizmaların tanımlanması, Biyoproses teknolojisi,Mikroorganizmalarda gen manipulasyonları,Mikroorganizmaların gıda biyoteknolojisinde kullanımları,Mikroorganizmalar ile primer ve sekonder metabolitlerin  üretimi, Fermentasyon, Bakteriyosinler, Transgenik Bitkilerin oluşturulmasında mikroorganizmaların rolü, Çevre Biyoteknolojisinde mikroorganizmaların rolü,Mikroorganizmalar: Dostumuz mu düşmanımız mı?, Agrobiyoteknolojinin önemi dersimiz kapsamında anlatılar konulardır.

Eğitimci: nefise akçelik