40010080013S Yatay Gen Transferi Protokolleri ve Uygulanamaları

obilomun tanımı; Plazmid spesifitesi ve interaksiyonları;   Yatay gen transferi; Gen Kasetleri ve İntegronların yatay gen transferindeki  rolü; Bakterilerden memeli hücrelerine gen transferi; Metagenomlarda mobil genetik elementlerin tanımlanması; Doğada bakteriyel gen transferi; Su ve toprak ekosistemlerinde transformasyon; Bakteriyofaj; Konakçı sistemlerinde pseudolizogeninin önemi; Antimikrobiyal dirençte yatay gen transferinin rolü; Bakteriyel evrimde yatay gen transferi; Ökaryotik mobil elementler; Ökaryotların prokaryotik orijini; Ökaryotlardan bakteri ve arkelerde yatay gen transferi konuları hakkında detaylı bilgi verilecektir.

Eğitimci: nefise akçelik