AMAÇ

Bu ders kapsamında; çevre yönetim araçlarından birini oluşturan Çevresel Etki Değerlendirmesinin (ÇED) tarihsel gelişimi; ülkemizde ve diğer ülkelerde kullanım yöntemleri; peyzaj bileşenleri ve bu bileşenler üzerine insan faaliyetlerinden kaynaklanabilecek olası etkiler; etki karakteri; etki ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri; ÇED raporu hazırlama ve değerlendirme ölçütleri; ile stratejik çevresel değerlendirme, kriz yöntimi, felaket yönetimi, risk değerlendirmesi vb. diğer çevre yönetim araçları işlenmektedir.


DERS KAYNAK KİTAPLARI

BUCKLEY R. Strategic Environmental Assessment. In: Environmental Methods Review: Retooling Impact Assessment for the New Century, AEPI, USA, 1998. p. 77-86.

DİLEK, E.F., and ŞAHİN, Ş. 2002. “Çevre Duyarlı Turizm Uygulamaları” Kırsal Çevre Yıllığı, Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırmaları Derneği, Ankara

ECZA 1977. Environmental Assessment Handbook. Energy and Coastal Zone Administration, Maryland Department of Natural Resources.

GLASSON, J. et al. 1994. Introduction to Environmental Impact Assessment. UCL Press Limited, UK.

LOHANI, B.,et al1997. Environmental Impact Assessment for Developing Countries in Asia. Volume 1

OREA, D.G. 1992. Evaluacion de >Impacto Ambiental. Editorial Agricola Espanola. S.A. Madrid.

ŞAHİN, Dr. Ş. ,1998. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yöntem ve Teknikleri”. Türkiye Ormancılar Derneği ÇED Raporu Hazırlama ve Değerlendirme Semineri Ders Notları, Sayfa 69-98, Ankara.

ŞAHİN, Dr. Ş. ve AKAY (UYSAL), A. 1998. “Orman Alanlarında Çevresel Etki Değerlendirmesi: Bolu Köroğlu Vadisi Yaz ve Kış Sporları Rekreasyon Merkezi Örneği”. Sosyo-Ekonomik Değişim Sürecinde Bolu Yayla ve Ormanları Sempozyumu, A.İ.B.Ü., 7-8 Mayıs, Basılacak, Bolu.

ŞAHİN, Dr. Ş. ve ÇABUK, A., 1998. “Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Çevresel Etki Değerlendirmesinde Kullanımı”. Ulaşılabilir  GIS Semineri, Sayısal Grafik, Sayfa 7-14, 16 Aralık, Ankara.

ŞAHİN, Dr. Ş., 1997. “SEA: A Good Practice for Coastal Zone Management ”. In: International Workshop on Problems of Coastal Planning in Developing and Developed Countries, Ege University, 15-19 Mayıs, Abstract Sayfa:9, Tüm metin basılacak, İzmir.

ŞAHİN, Dr. Ş., 1998. “Integratin SEA with Coastal Zone Management Practices”. In: The Criton Curi International Symposium on Environmental Management in the Mediterranean Region, June 18-20, Antalya, Turkey.

ŞAHİN, Dr. Ş.,1999. “Stratejik Çevresel Değerlendirme”. Ziraat Dünyası Dergisi, ISSN 1301-1081, Sayı: 447, Mart-Nisan, Sayfa: 28-32, Ekin Matbaacılık, Ankara.

ŞAHİN, Ş. ve UYSAL, A., 1995. “Şehirlerarası Otobüs Terminallerinin Çevresel Etki Değerlendirmesi: Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali Örneği”. I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Basılı, KTÜ Orman Fakültesi Yayını, Sayfa 89-96, 23-25 Ekim, Trabzon.

TANRIVERMİŞ, Yrd. Doç. Dr. H. ve ŞAHİN, Dr. Ş., 1999. "Sulama Yatırımlarının Çevresel Etki Değerlendirmesi". Tarımda Su Kullanımı ve Yönetimi Sempozyumu, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, 29-30 Nisan , Ankara.

TREWEEK J. Ecological Impact Assessment. Blackwell Science, USA, 1999 (p. 351). Smith, G. L., 1993. “Impact Assessment & Sustainable Resource Management”. Longman Group Limited, UK.

YÜCEL, M. Çevresel Etki Değerlendirmesi, 1996. Baki Kitapevi, Ankara.