DERSİN AMACI

Dersin amacı öğrencilere, peyzaj ve peyzaj ekolojisi bilgisini, peyzaj mimarlığında peyzaj ekolojisinin kullanım alanlarını ve bu bilim dalından yararlanma yöntemlerini aktarmaktır.


DERSİN İÇERİĞİ

Bu ders kapsamında peyzaj ekolojisinin tanımı ve içeriği; doğal dünyayı ve insanın doğal dünyayla ilişkisini inceleyen felsefi soruşturma etkinliği olan ekolojik söylem; modern öncesi, modernizm ve modernizm sonrası ekolojik yaklaşımlar; peyzaj karmaşık yapısını peyzaj ekolojisi yardımıyla tanımla yöntem ve teknikleri; peyzajın yapısını, fonksiyonunu ve değişimini belirleyen mekanizmalar (jeomorfolojik süreçler, leke, koridor ve matris terimleri çerçevesinde organizmaların kolonizasyonu, müdahaleler); canlı ve cansız peyzaj bileşenlerinin birbirleriyle etkileşimleri; peyzaj ekolojisinin peyzaj planlama ve tasarımdaki kullanımı; ekolojik etki değerlendirmesi konularında öğrencilerin bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir.

DESR ÖĞRENME KAZANIMLARI

 1. Geleceğin peyzaj plancı ve tasarımcısı olacak öğrencilere doğa ile ilişkilerini sorgulamalarını sağlamak; Peyzajın karmaşık yapısını analiz etmede peyzaj ekolojisi biliminden yararlanma yollarını öğrenmek; Peyzajın yapısı, fonksiyonu ve değişiminin peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki yönlendirici ve belirleyici rolünü analiz etme ve değerlendirme kapasitesi kazandırmak 
 2. Peyzajın karmaşık yapısını analiz etmede peyzaj ekolojisi biliminden yararlanma yollarını öğrenmek 
 3. Peyzajın yapısı, fonksiyonu ve değişiminin peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki yönlendirici ve belirleyici rolünü analiz etme ve değerlendirme kapasitesi kazandırmak 

KAYNAKLAR

 • Belknap, R. K. and Furtado, J.G. 1967. Three Approaches to Environmantal Resource Analysis. The Conservation Foundation, Washington, D.C. USA.
 • Cook E.,A. and van Lier H., N. 1994. “Landscape Planning and Ecological Networks” . ELSEVlER Science  B. V, ISBN 0-444-82084-1. The Netherlands.
 • Dramstad, W.E., Olson, J.D. and Forman, R.T.T., 1996. Landscape Ecology Principles in Landscape Architecture and Land-Use Planning, Island Press.
 • Forman, R.T.T and Godron M., 1986. “Landscape Ecology” John Wiley & Sons , Sayfa 10, Newyork
 • MAPA- ICONA. 1983. “Paisajes Erosivos a el Sureste Espanol: Ensayo de Metodologia Pana el Estudio de su Cualificacion y Cuantificocion”. Projecho Lucdeme. Spain. 
 • Martinez-Falero, E. and Gonzalez-Alonso, S. (Eds.), 1995. “ Techniques in Landscape Planning”. Boca Raton: Lewis Publishers.
 • Şahin, Ş. and Kurum, E., 2002. “Erosion risk analysis by GIS in environmental impact assessments: a case study – Seyhan Köprü Dam construction”. Journal of Environmental Management”, 66, 234-247.
 •  Çeşitli araştırma raporları