Bu derste dilin anlambilim bileşeninin dil dizgesindeki yeri tanıtıldıktan sonra; sözcük anlamının nasıl oluştuğu, anlamın düzlemleri, anlam türleri ve sözcük anlamları arasındaki ilişkiler ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır.