Dersin amacı kıyısal alanlara ilişkin yasal, yönetsel durum ve kıyısal alan planlama ve yönetim yaklaşımlarını öğreterek ülkemiz kıyısal alanlarına ilişkin sorunları ve çözüm yollarına ilişkin bilgileri aktarmaktır.