Bu derste, öğrencilere anlamaya yönelik dil becerileri olan okuma ve dinleme ile üretime yönelik dil becerileri olan yazma ve konuşma becerilerinin kuramsal boyutlarıyla açıklanmaktadır. Söz konusu süreçte öncelikle iletişimin temel öğeleri ve metin kavramı tanıtılmakta, daha sonra sözlü ve yazılı dil arasındaki farklılıklar tartışılmaktadır. Bu temel kavramlara ilişkin bilgi sunulduktan sonra dört temel dil becerisi olan konuşma, yazma, dinleme ve okuma becerilerine ilişkin ayrıntılı bilgi sunulmaktadır.