Dersin amacı:

Bölüm öğrencilerine verilen planlama bilgilerinin, seçilen bir alan üzerinden uygulamalarının yapıldığı bir derstir. Bu kapsamda, yürütülen ders özellikle; Kaynak Envanter ve Analizi, Peyzaj Ekolojisi, Kent ve Bölge Planlama, Peyzaj Onarımı, Peyzaj Planlama I ve II derslerinin uygulamasına yönelik bir stüdyodur.

Dersin içeriği:

Dersin felsefesini, peyzaj planlama sürecinin yazılı ve çizili tüm aşamalarıyla, örnek proje alanında, bir bütün olarak gerçekleştirilmesi ve böylece peyzaj planlamaya yönelik teorik bilgilerin gerçek bir proje alanına aktarılmasında karşılaşılan olanak ve sınırlamaların sorgulanmasıdır.


Dersin kazanımları (Planlama Stüdyosu 1 ve 2'nin bütünleşik hedefleri olarak)

 • Teorik bilgilerin pratik çalışmalarla güçlendirilmesi
 • Ülkemiz koşullarında peyzaj planlama sürecini olanaklı ve sınırlı kılan etmenlerin mezuniyet öncesi anlaşılması
 • Ülkemiz koşullarında veri toplama konusunda bilgi kaynaklarının kapsamlı olarak anlaşılması
 • Ülkemiz koşullarında planlama sürecinde veri toplama ile ilgili teknik olanak ve sınırlamaların anlaşılması
 • Ülkemiz koşullarında planlama sürecinde veri sağlama konusunda yetkin özel ve tüzel kurumların anlaşılması
 • Planlama sürecinin disiplinlerarası yapısı dolayısıyla bilgi-koordinasyon temeline dayalı iletişim yeteneğinin geliştirilmesi
 • Panlama aşamalarını (kaynak envanter ve analizi, sorun analizi, hedef analizi, strateji belirleme, kullanım kararlarının geliştirilmesi vb.) kavraması
 • Planlayacağı alana ilişkin peyzaj koruma ve farklı kullanım biçimlerine göre peyzaj kullanımı önerilerini; kısıtlar, olanaklar, politikalar, stratejiler ve nihayet mekânsal peyzaj planı biçiminde ortaya koyabilmesi
 • Planlanlayacağı alana ilişkin fikirlerini,kararlarını mekânsal olarak ifade edebilmesi
 • Planlayacağı alana ilişkin geliştirdiği fikir,karar ve stratejileri raporlayabilmesi
 • Farklı uzmanlardan oluşan bir jüri önünde sözlü ve görsel olarak projesini savabilmesi.