400100801170 Moleküler Hücre Biyolojisi II

Biyoteknolojinin en önemli araçlarının başında gelen ve genetik manipülasyon, rekombinant DNA teknolojisi veya gen mühendisliği olarak adlandırılan gen teknolojilerinin uygulanabilmesi yalnızca DNA’yı değil hücreyi bir bütün olarak çevresi ile beraber tanımayı gerektirmektedir. Bu ders hücre biyosentezini, bileşenlerini, yer alan mekanizmaları, hücre döngüsü, iletişim yolaklarını ve bağışıklık sistemini incelemeyi amaçlamaktadır.