400100801180 Biyoteknoloji için Mikrobiyoloji 2

Ders; biyoteknolojik öneme sahip mikroorganizmaların çeşitliliğini, türlerin özelliklerini ve kullanım alanlarını konu
almaktadır. Biyoteknolojide kilit öneme sahip protein ve metabolit üretimi ile biyotransformasyon süreçleri için optimal
mikrobiyal fabrika hücrelerin elde edilmesi ve biyokitle teknolojileri ile ilgili bilgi birikimine katkı sağlanması
amaçlanmaktadır. Ders kapsamında, mikrobiyal fabrika hücrelerin elde edilmesinde geleneksel ve sistem biyolojisi /
biyoteknolojisine dayalı modern yaklaşımlar tanıtılmaktadır. Memeli ve bitkiler gibi çok hücreli canlılarda patojen
mikroorganizmalar ile oluşan enfeksiyonlardan korunmada ve bu enfeksiyonların tedavisinde halen kullanılan ve
potansiyel vaad eden yaklaşımlar konu alınmaktadır.