Polonya'nın kuruluşundan, 1795 yılında Rusya, Prusya ve Avusturya tarafından parçalanmasına kadar olan süreçte tarihsel, kültürel ve politik süreçler göz önünde bulundurularak tarihi gelişimi incelenecektir.