400100801150 İLERİ BİYOTEKNOLOJİ TEKNİKLERİ

Multidisipliner bir program olan Biyoteknolojide en yaygın kullanılan araçlardan birisi olan genetik mühendisliği, genlerin ve ürünlerinin analizi ve manipülasyonu temeline dayanmaktadır.  Önerilen dersin amacı bir genin DNA, RNA ve protein seviyesinde analizini gerçekleştirebilecek bilgileri verme ve bir genin fonksiyonunu anlayabilmek için gereken temel moleküler biyolojik tekniklerin laboratuvarda uygulamalı olarak öğretilmesidir.

Eğitimci: Erkan YILMAZ