400100710141 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE MİHENK MAKALELERİ

  • Bu dersin amacı lisansüstü öğrencilere kritik makale okuma ve sunma süreçleri ile bilim camiasındaki son çıkan yazıların anlaşılması konularında teorik ve bilgi kazandırmaktır.

Eğitimci: Erkan YILMAZ