400100710051 EPİGENETİK

 Pek çok biyolojik süreçte gen ifadesinin regülasyonu epigenetik mekanizmalarla düzenlenir. DNA dizisinde değişiklik olmadan gen fonksiyonundaki kalıtlanabilir değişiklikleri düzenleyen epigenetik mekanizmalar; gelişim, morfogenez, hücresel farkılaşma, oosit-embriyo geçişi, kök hücre programlan-ması, heterokromatin oluşumu, paramutasyon, imprinting, X kromozom inaktivasyonu, kanser gibi pek çok biyolojik süreçte rol oynamaktadır. Bu ders, epigenetik mekanizmalar, rol oynadıkları süreçler ve epigenetik araştırmalarda kullanılan güncel teknikler ve veritabanları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. 

DERSİN İÇERİĞİ 

 Epigenetik tarihçesi 

 Epigenetik mekanizmalar 

 Epigenetik teknoloji 

 Epigenetik çalışmalarda kullanılan model organizmalar 

 Metabolizma ve epigenetik 

 Epigenetik mekanizmaların rol oynadığı süreçler 

 Epigenetik ve insan hastalıkları 

 Epigenetik epidomiyoloji 

 Epigenetik terapi 

 Web temelli epigenetik bilgi bankaları ve biyoinformatik araçlar 


Eğitimci: Arzu Atalay