400100800161 Onarımsal Tıp

Son yıllarda kök hücre ve öncül hücrelre olan yoğun ilgi ve araştırmaların inanilmaz boyutlarda artışı bu hücre gurubunun uzun süreçlerde kendinilerini yenileme ve farklı hücre tiplerine farklılaşabilme gibi davranışsal özellikleri nedeniyle gerçekleşmiştir. Onarımsal tip bağlamında embryonik veya erişkin kök hücrelerin trapötik potansyeli olduğu konusunda görüş birliği mevcuttur. Kök hücrelerin davranış programları ve genetik kontrolleri, transplante edilen organda hücre kaderini belirleyen molekülerin görevlerinin anlatımı bu derin amaçlarındandır. Ayrıca bu ders kapsamında Kök hücre ve önemi, Kök hücrelrerin, alternatif  kaynakları, Hücresel tedavi, Hücresel tedavi ve risk faktörleri, In vitro farklılaştırma, Hücresel gen duzenleme, Hücresel tedavi kullanılan khastalıklar , Doku Yapı İskeletleri, Biyoreaktörler , in vitro doku oluşturması , Doku mühendisliğinde yeni teknikler, in vitro koşullarda üretilen dokuların Tedavide kullanı ve rejenerasyon, Üç Boyutlu Yazılım  Biyoyazılımlar anlatılacaktır.