Yaşamsal eylemlerin sürdürülebilmesini sağlamak amacı ile mekanlar düzenleme ve fiziksel çevreyi tasarlama eylemi olarak mimarlık peyzajın temel bileşenlerinden biridir. Bu ders kapsamında; süreç içinde yapılanma ve mimarlığın gelişimi, yapı ve mimarlık ile ilgili terimler tartışılmaktadır. Strüktürel sistemler, yapı bileşenleri olarak temeller, duvarlar, döşemeler, çatılar ile yapısal elemanlar malzeme, teknoloji ve tasarım kriterleri açısından irdelenmekte; uygulamada bu veriler doğrultusunda peyzaj tasarımı çalışmalarında karşılaşılabilecek küçük ölçekli yapı tasarımları ile yapı ve yakın çevrelerine ilişkin tasarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.