Peyzaj planlama ve tasarımı çalışmaları kapsamında yer alan küçük ölçekli yapıların tanımlanıp tasarım ilkelerinin tartışıldığı derste, peyzaj yapıları biçim, form, cephe özellikleri, malzeme kullanımları ve çevre ilişkileri açısından irdelenmektedir. Türk Bahçesi yapıları, kış bahçeleri, çatı bahçeleri, gastronomik yapılar, çiftlik yapıları, seralar, tarımsal işletmeler, gazebo, kameriye, büfeler, su yapıları, çatı örtüleri ile fuar ve sergi alanları, hayvanat bahçeleri ve plaj yapıları genel nitelikleri açısından değerlendirilmekte, örnek uygulamalar tartışılarak mekan standartları, yapısal ve mekansal nitelik kapsamında tasarım ilke ve yaklaşımları ortaya konmaktadır.