Çeşitli sanat dalları ve tasarım meslek disiplinleri arasındaki temel ilişkileri ve bunlara ilişkin ortak ilke ve kuralları öğretmeyi amaçlayan derste, tasarımın temel ilkeleri, kavramları ve elemanları irdelenmekte; tasar öğeleri, görsel belirliliği sağlayan ilkeler; tekrar, aralıklı tekrar, uygunluk, zıtlık, koram, egemenlik, denge, birlik gibi kavramlar ile şekil-zemin anlatımları tartışılmaktadır. Tasarım ilkelerinin değerlendirilmesine ilişkin teorik ve uygulamaya yönelik görsel değerlerin geliştirilerek farklı problemlerin çözümlenmesine ilişkin egzersizler ile iki ve üç boyutlu tasarım çalışmaları gerçekleştirilmektedir.