PLN 420 Çağdaş Polonya Edebiyatı

Çağdaş Polonya dönemi Polonya şiiri, tiyatrosu, romanı ve diğer düzyazı türleri ve bu yapıtların ortaya konulmalarına neden olan tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, felsefi, bilimsel ve edebi gelişmeler konusunda kapsamlı incelemeler yapılır.

Eğitimci: Neşe YÜCE