• Polonya dilinin temel gramer kurallarının, yapılan alıştırmalarla pekiştirilmesi
  • Lehçenin gramer yapısına ilişkin bilgiler pekiştirilir.