• Lehçede cümle bilgisinin detaylı olarak irdelenmesi
  • Farklı yapıya sahip cümleler ele alınarak cümle analizleri yapılacaktır.