PLN421 Çeviri Eleştirisi Kuramları

  • Çeviri yöntemleri ve eleştirisi konusunda var olan teorileri değerlendirmek
    • Kaynak dilden erek dile çeviri yaparken seçilebilecek yöntemleri öğrenerek, bu yöntemlerle yapılan çevirilerin eleştirisini yapabilmek için gereken eleştirel teorileri de analiz etmek.

Eğitimci: Seda Köycü