Bu dersin ilk konularını sözcükbilimin temel kavramları ve sözlükbilimin sözcükbilim içindeki yeri oluşturmaktadır. Daha sonra, elektronik sözlükler, metin bütünceleri tanıklı dizinleyiciler (concordance), etiketleyiciler (parser, targer) gibi çeşitli çözümleme araçları tanıtılarak sözcükbilimin bilgi edinme yolları ele alınacaktır. Bundan sonra, sözlüklerde sözvarlığının düzenlenişi, bir madde başında bulunması gereken bilgiler örneklerle ele alınacaktır. Çalışmalarda devamlı ve aktif olarak bulunmak, verilecek olan günlük alıştırmaları yapmak ve bir yazılı ödev hazırlamak gerekmektedir. Bunlar dışında derste bir ara sınavı ve bir yarıyıl sonu sınavı yapılacaktır.