http://www.acikders.org.tr/file.php/99/Lectures/PDF/Ders04.pdf

Büyük Petro (1672-1725). 

Adresi açmak için http://www.acikders.org.tr/file.php/99/Lectures/PDF/Ders04.pdf bağlantısını tıklayın.