Karahanlı Devleti ve Karahanlı Türkçesi

1. sınıfta Türk Dili Tarihine Giriş dersinin 9 ve 10. ünitelerinde gördüğümüz bilgiler güncellenerek öğrenciye hatırlatılacaktır. 
Last modified: Thursday, 23 November 2017, 2:03 PM