Ders Hakkında

Temel Fizik Dersinin Amacı
Fiziğin, temel kavram ve prensiplerini Çocuk Gelişimi Lisans bölümündeki öğrenciye açık ve mantıklı bir şekilde vermek ve mesleki uğraşlarında bu prensip ve kavramların anlaşılırlığını sağlamaktır.

Değerlendirme
Ara sınav % 30
Final sınavı % 80

Kaynaklar

 • Frederick J. Bueche ve David A. Jerde, “Fizik İlkeleri I”, Çeviri editörü Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 2000.
 • Bekir Karaoğlu, "Üniversiteler için Fizik I-II", Seçkin Akademik ve Mesleki Yayınlar,2013.
 • Raymond A. Serway, “Fen ve Mühendislik için Fizik I”, Çeviri editörü Kemal Çolakoğlu, Palme Yayıncılık, Ankara, 1995.
 • Arthur Beiser,”Applied Physics”, McGraw-Hill Trade,2003.

Konu Başlıkları

 • Birimler ve Vektörler
 • Doğrusal Hareket
 • Newton Hareket Yasaları
 • İş,Güç ve Enerji
 • İmpuls, Momentum ve Kütle
 • Katı Cisimlerin Dönme Hareketi
 • Statik Denge


Last modified: Friday, 11 October 2019, 11:48 AM