10. Nizamnameler, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Genel DEğerlendirme

Dosyayı görmek için Bölüm 10.pdf tıklayın