Prof. Dr. İlkay Yıldız

Adı : İLKAY
Soyadı : YILDIZ
E-posta : iyildiz@pharmacy.ankara.edu.tr, ilkayyildiz48@gmail.com
Tel : 203 30 69
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ