Prof. Dr. Pervin Betül Tekiner Gülbaş

Adı : PERVİN BETÜL
Soyadı : TEKİNER GÜLBAŞ
E-posta : btekiner@pharmacy.ankara.edu.tr
Tel : 203 30 44
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ECZACILIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ECZACILIK MESLEK BİLİMLERİ BÖLÜMÜ