İNG 118 Metin İncelemeleri: Tiyatro

Bu derste öğrencilerin okuma, okuduklarını anlama, yorumlama ve sözlü/yazılı olarak anladıklarını aktarma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Buna ek olarak okuma alıştırmaları yoluyla yazılmış metinleri okurken karşılaştıkları sorunları en az düzeye indirmek hedeflenmektedir.