ING332 Popüler Kültür ve Edebiyat

  • Kültür, popüler kültür ve popüler edebiyat kavramlarının tanımı yapıldıktan sonra, farklı popüler edebiyat türleri incelenir, özellikleri tartışılır ve bu türlerden örnekler detaylı bir analizle okunur. Böylelikle, popüler kültür ve edebiyatın tanımı yapılarak öğrencilerin şimdiye kadar çalışmış oldukları edebiyat eserleriyle farklılıkları ve benzerliklerini ortaya koymak, günümüzde yaygın olarak okunan eserlerin türlerini, özelliklerini ve kültürle etkileşimini incelemek amaçlanmaktadır.

Eğitimci: SEDA PEKŞEN