ING414 Edebi Çeviri

  • Edebiyat çevirisi yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar tartışılır, dil ve üslup farklılıkları değerlendirilir, kültürel unsurlarda eşdeğerliğin sağlanması konusu tartışılır ve farklı edebiyat türlerinin çeviri pratiği yapılır. Dersin amacı farklı edebi türden eserlerin İngilizce-Türkçe çevirisini yapma becerilerinin geliştirilmesidir.

Eğitimci: SEDA PEKŞEN