ING 317 19. yy İngiliz Romanı I

1800-1850 yılları arasında yayımlanmış İngiliz Edebiyatı  romanlarının dönemin özelliklerinin edebiyata yansıması bağlamında ayrıntılı olarak incelendiği bir derstir. Roman türünün toplumsal ve tarihi gelişmeler ile bu dönemde ortaya çıkan yeni edebi akımlar çerçevesinde nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiği üzerinde durulmakta; dönemin önde gelen yazarlarının eserleri bu bağlamda yakından ele alınmaktadır. 

Eğitimci: SEDA PEKŞEN