ING113 İngiliz Edebiyatının Anahatları I

İngiliz Edebiyatının günümüze ulaşmış ilk yazılı metinlerinden başlayarak 16. yüzyıla kadarki süreçte üretilmiş önemli eserlerinin farklı edebi türlere, terim ve kavramlara değinilerek incelendiği, böylece İngiliz Edebiyatının gelişme sürecinin anahatlarıyla çerçevelendiği bir derstir. 

Eğitimci: Funda HAY KILIÇ