ING 421 20. yy İngiliz Romanı (1900-1950)

1900-1950 yılları arasında yayımlanmış İngiliz Edebiyatı kurgu eserlerinin dönemin özelliklerinin edebiyata yansıması bağlamında ayrıntılı olarak incelendiği bir derstir. Roman türünün toplumsal ve tarihi gelişmeler ile bu dönemde ortaya çıkan yeni edebi akımlar çerçevesinde nasıl bir değişim ve dönüşüm geçirdiği üzerinde durulmakta; dönemin önde gelen yazarlarının eserleri bu bağlamda ele alınmaktadır. 

Eğitimci: SEDA PEKŞEN