İNG 407 Çeviri V / Translation V

Amaç: 

Öğrencilere farklı alan ve konularda İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye sözlü ve yazılı çeviri ile ilgili temel bilgi ve becerilerin ediniminin yanı sıra İngilizce okuma ve anlama becerilerinin gelişimini sağlamaktır.

İçerik:

Bu ders farklı alan ve konularda yazılmış İngilizce ve Türkçe metinler üzerinde çeviri ve yorumlama çalışmalarını içermektedir.


Eğitimci: NAZAN TUTAŞ