ING 315 İngiliz Dilbilimi - I / Linguistics - I

Dersin Amacı:

öğrencilerin geleneksel ve çağdaş dil çalışmalarındaki temel ayrımları, kavramları, dilin özellikle yapısal boyutunu (ses, biçimbirim, sözdizimi) inceleyerek bu bilgilerin yabancı dil öğretimiyle ilişkileri konusunda bilinç geliştirmeleridir.

İçerik:  Dilin kökeni; insan dili ve öteki iletişim dizgeleri arasındaki ayrımlar; sesbilgisi, sesbilim, biçimbilgisi ve sözdiziminde temel kavramlar; dilin yapı ve anlam boyutu; dilbilimin yapısal düzlemlerinin dil öğretimiyle ilişkilerinin incelenmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır;

1. Bilgi ve davranış geliştirdiklerinde dile ilişkin daha bütüncül ve bilimsel bir bakış açısına sahip olma

2.Dilin değişik düzlemlerinden yola çıkarak dil öğretiminde yapısal boyuttaki çalışmaları değerlendirebilecek ve bunları etkili biçimde uygulayabilme

Ders Kitabı: Yule, George (2010). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press 

Eğitimci: NAZAN TUTAŞ