Dersin temel amacı öğrencilere dilin çok boyutluluğunu, dil ediniminin ve kullanımının temel kavramlarını öğretmek, bu yolla dil öğretiminin salt dilbilgisi öğretimiyle sınırlandırılamayacağı konusunda bilinç geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

İçerik: Dilbilim I dersinin devamı olarak dil -toplum, dil-kültür, dil edinimi, edim bilim, söylem çözümlemesi konuları ele alınacak, dilin yapı düzlemi ötesindeki işleyişi irdelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları:  Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır;

1. Dile ilişkin daha bütüncül bir görüş kazanır

2.  Dil-toplum-kültür bağıntısı konusunda bilinçlenir ÖÇ-3 Dil öğrenimi ve öğretimindeki temel eksikleri daha bilinçli biçimde değerlendirir.

Ders Kitabı: Yule, George (2010). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press