İNG 324 İngiliz Dilbilimi II

Dersin temel amacı öğrencilere dilin çok boyutluluğunu, dil ediniminin ve kullanımının temel kavramlarını öğretmek, bu yolla dil öğretiminin salt dilbilgisi öğretimiyle sınırlandırılamayacağı konusunda bilinç geliştirmelerine katkı sağlamaktır.

İçerik: Dilbilim I dersinin devamı olarak dil -toplum, dil-kültür, dil edinimi, edim bilim, söylem çözümlemesi konuları ele alınacak, dilin yapı düzlemi ötesindeki işleyişi irdelenecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları:  Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır;

1. Dile ilişkin daha bütüncül bir görüş kazanır

2.  Dil-toplum-kültür bağıntısı konusunda bilinçlenir ÖÇ-3 Dil öğrenimi ve öğretimindeki temel eksikleri daha bilinçli biçimde değerlendirir.

Ders Kitabı: Yule, George (2010). The Study of Language. Cambridge: Cambridge University Press
Eğitimci: NAZAN TUTAŞ