SOS229 Din Sosyolojisi

Öncelikle şunu söylemek şart. Bu bir din bilgisi ya da ilahiyat dersi değil. Yani dinin teolojik niteliği dersin konusu dışında. Bu derste daha ziyade dinin içiyle değil dışıyla, onun toplumda nasıl algılandığı ve yaşandığıyla ilgileneceğiz. Kısaca, insanların “kutsal olan” ile “dünyevi olan” arasındaki ilişkiyi nasıl yaşadıklarına ve bu ilişkiyi ne tür çelişkiler ve gerilimler ekseninde sürdürdüklerine, bu çelişkileri kendilerine nasıl açıkladıklarına/meşrulaştırdıklarına ve bu süreçte toplumun ve dinin nasıl karşılıklı bir değişim geçirdiğine odaklanacağız.

Dönem boyunca öncelikle din alanını tanımak ve alanın sınırlarını görmek amacıyla sosyoloji antropoloji, psikoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerin konuya nasıl yaklaştıklarına bakacağız. Ardından, din sosyolojisi konusundaki bazı temel teorik tartışmaları okuyacağız. Sonrasında ise Türkiye’ye odaklanarak din sosyolojisi alanında ülkemizde yapılan çalışmalardan çeşitli örneklere yer vereceğiz.

Eğitimci: Kurtuluş Cengiz