Topic outline

 • Topic 1

  Tanışma ve Dersin Tanıtımı

 • Topic 2

  Ortadoğu ve İslam Tarihi, Müslüman Toplumlara Genel Bakış

  ·        Lindholm, Charles (2004) İslami Ortadoğu: Tarihsel Antropoloji, çev.Balkı Şafak, Ankara: İmge Kitabevi

  ·         *Robinson, Francis ed. (2005) Cambridge Resimli İslam Ülkeleri Tarihi, Kitap Yayınevi  

 • Topic 3

  Ortadoğu ve İslam Tarihi, Müslüman Toplumlara Genel Bakış

  ·         Bozarslan, Hamit (2010) Ortadoğu: Bir Şiddet Tarihi/ Osmanlı İmparatorluğu'nun sonundan El-Kaide'ye, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010. 

  ·         Cleveland, William L. (2008) Modern Ortadoğu Tarihi, çev.Mehmet Harmancı, Agora, İstanbul

 • Topic 4

  Ortadoğu ve İslam Tarihi, Müslüman Toplumlara Genel Bakış

  ·         Bozarslan, Hamit (2015) Ortadoğu’nun Siyasal Sosyolojisi: Arap İsyanlarından Önce ve Sonraİstanbul: İletişim Yayınları,  

  ·         Bernard Lewis (2015) Ortadoğu, Arkadaş Yayınevi

 • Topic 5

  Yöntem Tartışması: Müslüman Toplumlara Nasıl Bakacağız Nasıl Çalışacağız?

  ·         *El Azmeh, Aziz (2012) İslamlar ve Moderniteler, İstanbul: İletişim Yayınları. 1-164  

  ·         *Gellner, Ernest (2012) Müslüman Toplum, İstanbul: Kabalcı Yayınevi 1-150

  ·         Özgen Felek and Alexander D. Knysh (ed.) (2012) Dreams and Visions in Islamic Society, Albany: SUNY Press,

  ·         *Karl Marx (1997) Yahudi Sorunu, Ankara: Sol Yayınları  

 • Topic 6

  Yöntem Tartışması: Müslüman Toplumlara Nasıl Bakacağız Nasıl Çalışacağız?

  ·         *İbni Haldun (2016) Mukaddime, çev. Süleyman Uludağ, Dergah Yayınları, seçilmiş Bölümler     

  ·         Hassan, Ümit (2015) İbn Haldun Metodu ve Siyaset Teorisi, Doğubatı Yayınları, Ankara 201

  ·         Bozarslan Hamit (2015) Lüks ve Şiddet: İbni Haldun’da Tahakküm ve Direniş, İstanbul: İletişim Yayınları.

 • Topic 7

  İslam ve Heteredoksi

  ·         *Melikof, İrene (2011) Uyur İdik Uyardılar: Alevilik Bektaşilik Araştırmaları, Demos Yayınları  İstanbul.

  ·         Kılıç, Rüya (2009) Osmanlıdan Cumhuriyete Sufi Geleneğin Taşıyıcıları, İstanbul: Dergah Yayınları  

  ·         Karamustafa, Ahmet T. (2015) Tanrının Kuraltanımaz Kulları,İstanbul: YKY.  

  ·         Olsson, Özdalga and Randvere (1998) Alevi Identity, Swedish Research Institute in Turkey.

  ·         Gölpınarlı, Abdülbaki (1997) Türkiye'de Mezhepler ve Tarikatler, İnkılap, İstanbul

  ·         Hassan, Ümit (2015) Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler, Doğu Batı Yayınları.  

  ·         Brian Silverstein (2007) "Sufism and Modernity in Turkey: From the Authenticity of Experience to the Practice of Discipline," in M. van Bruinessen and J. Day Howell, eds. Sufism and the Modern in Islam, London: I.B. Tauris, 2007.

  ·         M. van Bruinessen and J. Day Howell, eds. Sufism and the Modern in Islam, London: I.B. Tauris, 2007.

  ·         Farhad Daftary (2017) İsmaililier, Alfa Yayıncılık 

 • Topic 8

  Alan Çalışmaları

  ·         *Geertz, Clifford (2012) İki Kültürde İslam: Fas ve Endonezya’da Dini Değişim, İstanbul: Küre Yayınları   

  ·         Geertz Clifford (2011) Gerçeğin Ardından: Bir Antropoloğun Gözünden İki İslam Ülkesinin Son Kırk Yılı, Ankara: Dipnot Yayınları 

 • Topic 9

  Etnisite

  ·         Bruniessen, Martin V. (2013) Ağa, Şeyh ve Devlet, İstanbul: İletişim Yayınları,

  ·         P. Alford Andrews: Türkiye'de Etnik Gruplar, Tüm zamanlar Yayıncılık      

 • Topic 10

  Türkiye’de İslam

  ·         Lindisfarne, Nancy (2002) Elhamdülillah Laikiz: Cinsiyet İslam ve Türk Cumhuriyetçiliği, çev. Selda Somuncuoğlu, İstanbul: İletişim Yayınları 

  ·         Tapper, Richard (ed.) (1991) Çağdaş Türkiye’de İslam, Sarmal Yayınevi.  

  ·         Yavuz, Hakan (2003) Islamic Political Identity in Turkey,Oxford: Oxford University Press

  ·         Cihan Tuğal 2016. The Fall of the Turkish Model: How the Arab Uprisings Brought Down Islamic Liberalism. Verso.

  ·         Özdalga, Elizabeth (2007) İslamcılığın Türkiye Seyri: Sosyolojik Bir Perspektif, İstanbul: İletişim Yayınları 

  ·         *Turam, Berna (2011) Türkiye’de İslam ve Devlet: Demokrasi, Etkileşim, Dönüşüm, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları

  ·         White,  Jenny B. (2007) Türkiye’de İslamcı Kitle Seferberliği, Oğlak Yayınları, İstanbul.  

  ·         Shankland, David (2000) Islam and Society in Turkey, the Eothen press.

  ·         Stokes, Martin (1998) Türkiye’de Arabesk Olayı, İstanbul: İletişim Yayınları    

  ·         Jeremey Walton (2009) Ph.D. Dissertation, “Horizons and Histories of Liberal Piety:  Civil Islam and Secularism in Contemporary Turkey,” Department of Anthropology, the University of Chicago.

 • Topic 11

  Mısır   

  ·         Gilsenan, Michael (2000) Recognizing Islam: Religion and Society in the Modern Middle East: I.B. Tauris

  ·         *Mitchell Timothy (2001) Mısır’ın Sömürgeleştirilmesi, İstanbul: İletişim Yayınları    

  ·         Mitchell, Timothy (2002), Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity Berkeley, CA: The University of California Press

  ·         Gilsenan, Michael, Lords of the Lebanese Marches: Violence and Narrative in a Lebanese Society. London: I. B. Tauris Press, 1996

  ·         Gilsenan, Michael, Recognizing Islam: An Anthropologist's Introduction. London: Croom Helm; New York: Pantheon Press, March 1983

  ·         Gilsenan, Michael, Saint and Sufi in Modern Egypt: An Essay in the Sociology of Religion. Oxford: Clarendon Press, 1973

 • Topic 12

  İran

  ·         Bayat, Asef (2008)  Sokak Siyaseti: İran’da Yoksul Halk Hareketleri, Ankara: Phoenix

  ·         Bayat, Asef (2007) Making Islam Democratic: Social Movements and Post Islamist Turn, Stanford University Press.

  ·         *Bayat, Asaf (2016) Siyaset Olarak Hayat: Sıradan İnsanlar Ortadoğu’yu Nasıl Değiştiriyor, İstanbul: Metis YAyınlarıu.   

  ·         Hamid Dabashi (2008) İran Ketlenmiş Halk, Metis  

  ·         Serpil Sancar (ed.) (1992) İran Devrimi: Din, Anti-emperyalizm ve Sol, Belge Yayınları

  ·         Fariba Adelkhan (2001) İran’da Modern Olmak, İstanbul, Metis Yayınları.       

   

 • Topic 13

  İslamlar, Kadınlıklar ve Erkeklikler  

  ·         *Kandiyoti, Deniz (ed.) (1991) Women, Islam and the State, Macmillan. Seçilmiş makaleler

  ·         Ayt Sabbbah, Fetna (1992) İslam’ın Bilinçaltında Kadın, Ayrıntı, İstanbul

  ·         Reconstructing Gender in the Middle East: Tradition, Identity, and Power, with Shiva Balaghi. New York: Columbia University Press. 1994.

  ·         N. R.Keddie ve B Baron ((1991)  Women in the Middle East, New Haven

  ·       

  • Topic 14

   Sunuşlar

   • Topic 15

    Sunuşlar