Topic outline

 • General

  Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü 

  2019-2020 Güz Dönemi

  SOS 229  -  Din Sosyolojisi Ders Planı

  Dr. Öğr.  Üyesi Kurtuluş Cengiz

  e-mail: kurtuluscengiz@yahoo.com

   

  Dersin İçeriği

  Bu derste kısaca, insanların “kutsal olan” ile “dünyevi olan” arasındaki ilişkiyi nasıl yaşadıklarına ve bu ilişkiyi ne tür çelişkiler ve gerilimler ekseninde sürdürdüklerine, bu çelişkileri kendilerine nasıl açıkladıklarına/meşrulaştırdıklarına ve bu süreçte toplumun ve dinin nasıl karşılıklı bir değişim geçirdiğine odaklanacağız. Dönem boyunca öncelikle din alanını tanımak ve alanın sınırlarını görmek amacıyla Brian Morris’in kitabı çerçevesinde felsefe, sosyoloji, antropoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerin din meselesine nasıl yaklaştıklarını tartışacağız.  

  Yükümlülükler:

  1. Ara sınav  % 40
  2. Final sınavı: % 60
  3. İsteyenler ayrıca ders konuları hakkında ödev hazırlayıp dönem sonunda sunuş yapabilirler. Bu etkinliklerden fazladan puan kazanırlar. 

   

  Okuma Listesi:

  Dersin Zorunlu Okuması Brian Morris’in Din Üzerine Antropolojik İncelemeler adlı kitabıdır. Öğrenciler derse gelmeden önce ilgili haftanın okumalarını yapmak zorundadırlar.

  Morris Brian (2005) Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, İmge Kitabevi, Çeviren Tayfun Atay 

  1. Hafta: Giriş: Din Sosyolojisin Kapsamı

  Brian Morris (2004) “İdeoloji Olarak Din” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s.9-14

  2. Hafta: İdeoloji Olarak Din 1

  *Brian Morris (2004) “İdeoloji Olarak Din” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s 15-43

  3. Hafta: İdeoloji Olarak Din 2

  *Brian Morris (2004) “İdeoloji Olarak Din” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s.43-61

  4. Hafta: İdeoloji Olarak Din 3

  *Brian Morris (2004) “İdeoloji Olarak Din” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara, s. 61-75

  5. Hafta. İdeoloji Olarak Din 4

  *Brian Morris (2004) “İdeoloji Olarak Din Üzerine Antropolojik İncelemeler (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara, s. 75-85

  6. Hafta: Vize

  7. Hafta. Toedise Olarak Din 1

  *Brian Morris (2004) “Teodise Olarak Din ” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 87-104

  8. Hafta: Toedise Olarak Din 2

  *Brian Morris (2004) “Teodise Olarak Din ” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 104-120

  9. Hafta: Toedise Olarak Din 3

  *Brian Morris (2004) “Teodise Olarak Din ” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 120- 135

  10. Hafta: Toedise Olarak Din 4

  *Brian Morris (2004) “Teodise Olarak Din ” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 135-147

  11. Hafta: Antropolojik Gelenek 1

  *Brian Morris (2004) “Antropolojik Gelenek” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 147-165

  12. Hafta: Antropolojik Gelenek 2

  *Brian Morris (2004) “Antropolojik Gelenek” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s.165- 185

  13. Hafta Antropolojik Gelenek 3

  *Brian Morris (2004) “Antropolojik Gelenek” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 185- 227

  14. Hafta Final

   

   

 • Topic 1

  1. Hafta: Giriş: Din Sosyolojisinin Kapsamı

  Brian Morris (2004) “İdeoloji Olarak Din” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s.9-14

 • Topic 2

  2. Hafta: İdeoloji Olarak Din 1

  *Brian Morris (2004) “İdeoloji Olarak Din” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s 15-43


 • Topic 3

  3. Hafta: İdeoloji Olarak Din 2

  *Brian Morris (2004) “İdeoloji Olarak Din” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s.43-61

 • Topic 4

  4. Hafta: İdeoloji Olarak Din 3

  *Brian Morris (2004) “İdeoloji Olarak Din” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara, s. 61-75


 • Topic 5

  5. Hafta. İdeoloji Olarak Din 4

  *Brian Morris (2004) “İdeoloji Olarak Din Üzerine Antropolojik İncelemeler (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara, s. 75-85


 • Topic 7

  7. Hafta. Toedise Olarak Din 1

  *Brian Morris (2004) “Teodise Olarak Din ” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 87-104


 • Topic 8

  8. Hafta: Toedise Olarak Din 2

  *Brian Morris (2004) “Teodise Olarak Din ” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 104-120


 • Topic 9

  9. Hafta: Toedise Olarak Din 3

  *Brian Morris (2004) “Teodise Olarak Din ” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 120- 135


 • Topic 10

  10. Hafta: Toedise Olarak Din 4

  *Brian Morris (2004) “Teodise Olarak Din ” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 135-147


 • Topic 11

  11. Hafta: Antropolojik Gelenek 1

  *Brian Morris (2004) “Antropolojik Gelenek” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 147-165


 • Topic 12

  12. Hafta: Antropolojik Gelenek 2

  *Brian Morris (2004) “Antropolojik Gelenek” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s.165- 185


 • Topic 13

  13. Hafta Antropolojik Gelenek 3

  *Brian Morris (2004) “Antropolojik Gelenek” Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, (çev.) Tayfun Atay, İmge Yayınevi, Ankara s. 185- 227