Topic outline

 • General

  2019-2020 BAHAR YARIYILI

   

  SOS 118 SOSYAL BİLİMLER METODOLOJİSİ DERS PLANI

  Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Cengiz

   

  Dersin İçeriği

  Bu derste, bütün sosyal bilim dallarını ortak kesen temel epistemolojik ve metodolojik tartışmalara yer vereceğiz.  Bunlar arasında bilim anlam ve ideoloji tartışmaları, pozitivizm, toplumsal yapı kavramı ve yapısalcılık tartışmaları, Marksizm ve diyalektik, yorumsamacı gelenek, postyapısalcılık ve söylem kuramları yer almaktadır.    

   

  Yükümlülükler:

  %30 Vize

  % 80 Final

  Ödev isteğe bağlıdır ek puan getirir 

   

  Ders Akışı

  Tanışma Dersi

  1. Hafta

  Bilim, Anlam ve İdeoloji-I: İdeoloji Nedir 

   Atılgan, Gökhan. (2001). “Marx’ta İdeoloji: Kapitalizmin Devrimci Bir Eleştirisinin Olanağı”, Praksis, 4.

  2. Hafta

  Bilim Anlam ve İdeoloji II. Marx’ta İdeoloji

   Atılgan, Gökhan. (2001). “Marx’ta İdeoloji: Kapitalizmin Devrimci Bir Eleştirisinin Olanağı”, Praksis, 4.

  3. Hafta

  Bilim, Anlam ve İdeoloji-III: Adorno ve Habermas

  Eagleton, Terry. (1996). İdeoloji, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Okunacak Sayfalar: 178-193.

   4. Hafta

  Bir Yöntem Olarak Pozitivizm: Comte ve Durkheim

  Keat, Russel ve Urry, John. (2001). Bilim Olarak Sosyal Teori, Ankara: İmge Kitabevi, Okunacak Sayfalar: 117-155.

  5. Hafta

  Yapı ve Yapısalcılık

  Coşkun, M. Kemal. (2008). “Önce Söz (mü?) Vardı: Yapısalcılık, Postyapısalcılık ve Tarih”, Praksis, 18

   

  6. HAFTA: VİZE

   

  7. Hafta

   Yorumsamacı Gelenek: Weber’in Metodolojisi

  Keat, Russel ve Urry, John. (2001). Bilim Olarak Sosyal Teori, Ankara: İmge Kitabevi, Okunacak Sayfalar: 231-253.

   8. Hafta

  Marx ve Diyalektik

  Ollman, Bertell. (2006). Diyalektiğin Dansı, İstanbul: Yordam Kitap, Okunacak Sayfalar: Giriş ve Birinci Bölüm (13-44).

  9. Hafta

  Yapısalcılık ve Marksizm: Althusser ve Metodolojisi

  Eagleton, Terry. (1996). İdeoloji, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Okunacak Sayfalar: 193-223.

  10. Hafta

  Postyapısalcı Söylem Teorisi: Laclau

  Coşkun, M. Kemal. (2013). “Ernesto Laclau”, Büyük Düşünürler içinde, Ç. Veysal, (der.), İstanbul: Etik Yayınları.

  11. Hafta: Öğrenci Sunumları

  12. Hafta: Öğrenci Sunumları

  13. Hafta: FİNAL SINAVI   

   

   

  ÖDEVLER

  Öğrencilerden eğer isterlerse bu derste sosyal bilimler alanında yapılmış bir araştırmayı yöntemsel açıdan incelemelerini içeren bir ödev hazırlamaları beklenmektedir. Aşağıdaki liste bu amaçla hazırlanmıştır. Öğrencilerin listeyi gözden geçirmeleri ve ödev yapmak üzere seçtikleri kitabı en geç Mart ayının sonuna kadar bildirmeleri gerekmektedir.

   

  Kitap Listesi

  Akşit, Bahattin. (1985). Köy, Kasaba ve Kentlerde Toplumsal Değişme, Ankara: Turhan Kitabevi.

  Altuntaş, Betül. (2014). Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe… İstanbul: İletişim.

  Boratav, Korkut. (1995). İstanbul ve Anadolu’dan Sınıf Profilleri, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.

  Buğra, Ayşe.  (2010). Devlet ve İş Adamları, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Coşkun, M. Kemal. (der.). (2014). Emekçileri Okumak, İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

  Coşkun, Mustafa Kemal. (2013). Sınıf, Kültür ve Bilinç: Türkiye’de İşçi Sınıfı Kültürü, Sınıf Bilinci ve Gündelik Hayat, Ankara: Dipnot Yayınları.

  Durak, Yasin. (2011). Emeğin Tevekkülü, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Erder, Sema. (1996). Ümraniye: İstanbul’a Bir Kent Kondu, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Geniş, Arif. (2006). İşçi Sınıfının Kıyısında, Ankara: Dipnot Yayınları.

  Güler, Hasan. (2014). Patron Baba ve İşçileri, İstanbul: İletişim.

  Işık, Oğuz,  - Pınarcıoğlu, Melih. (2009). Nöbetleşe Yoksulluk, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Kalaycıoğlu, Sibel, - Rittersberger-Tılıç, Helga, (2001). Evlerimizdeki Gündelikçi Kadınlar, Ankara: Su Yayınları.

  Kaygalak, Sevilay.  (2008). Kapitalizmin Taşrası, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Kıray, Mübeccel. (2000). Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, İstanbul: Bağlam Yayınları.

  Koçak, M. Hakan. (2014). Camın İşçileri, İstanbul: İletişim.

  Köse, Elifhan. (2014). Sessizliği Söylemek, İstanbul: İletişim.

  Kurtoğlu, Ayça. (2004). Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Nichols, T. - Suğur, N. (2005). Global İşletme, Yerel Emek, İletişim Yayınları: İstanbul.

  Oskay, Ülgen. (1983). Geçiş Dönemi Tipi Olarak Zonguldak Kömür Havzası, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.

  Özuğurlu, Metin. (2008). Anadolu’da Küresel Fabrikanın Doğuşu, İstanbul: Kalkedon Yayınları.

  Saraçoğlu, Cenk. (2011). Şehir, Orta Sınıf ve Kürtler, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Şentürk, Burcu. (2012). İki Tarafta Evlat Acısı, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Şentürk, Burcu. (2015). Bu Çamuru Beraber Çiğnedik, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Şenyapılı, Tansı. (2004). Barakadan Gecekonduya, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Türkmen, Nuray. (2012). Eylemden Öğrenmek, İstanbul: İletişim.

  Üstel, Füsun. (2004). Makbul Vatandaşın Peşinde, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Yeğen, Mesut. (2006). Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa, İstanbul: İletişim Yayınları.

  Yılgür, Egemen. (2012). Nişantaşı Teneke Mahallesi, İstanbul: İletişim.

   


 • Topic 1

  Bilim, Anlam ve İdeoloji-I: İdeoloji Nedir 

  OKUMALAR

  - Atılgan, Gökhan. (2001). “Marx’ta İdeoloji: Kapitalizmin Devrimci Bir Eleştirisinin Olanağı”, Praksis, 4.
 • Topic 2

  Bilim, Anlam ve İdeoloji-II: Marx'ta İdeoloji

  OKUMALAR

  Gökhan Atılgan (2001). Marx'ta İdeoloji: Kapitalizmin Devrimci Bir Eleştirisinin Olanağı, Praksis 4,  
 • Topic 3

  Bilim, Anlam ve İdeoloji-III: Adorno ve Habermas

  Eagleton, Terry. (1996). İdeoloji, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Okunacak Sayfalar: 178-193.


 • Topic 4

  Bir Yöntem Olarak Pozitivizm: Comte ve Durkheim

  Keat, Russel ve Urry, John. (2001). Bilim Olarak Sosyal Teori, Ankara: İmge Kitabevi, Okunacak Sayfalar: 117-155.


 • Topic 5

  VİZE

  • Topic 6

   Yapı ve Yapısalcılık

   Coşkun, M. Kemal. (2008). “Önce Söz (mü?) Vardı: Yapısalcılık, Postyapısalcılık ve Tarih”, Praksis, 18


  • Topic 7

    Yorumsamacı Gelenek: Weber’in Metodolojisi

   Keat, Russel ve Urry, John. (2001). Bilim Olarak Sosyal Teori, Ankara: İmge Kitabevi, Okunacak Sayfalar: 231-253.

  • Topic 8

   Marx ve Diyalektik

   Ollman, Bertell. (2006). Diyalektiğin Dansı, İstanbul: Yordam Kitap, Okunacak Sayfalar: Giriş ve Birinci Bölüm (13-44).

  • Topic 9

   Yapısalcılık ve Marksizm: Althusser ve Metodolojisi 

   OKUMALAR

   - Eagleton, Terry. (1996). İdeoloji, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, Okunacak Sayfalar: 193-223.
  • Topic 10

   Postyapısalcı Söylem Teorisi: Laclau

   OKUMALAR

   E. Laclau ve C. Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji, Verso Yayıncılık  
  • Topic 11

   Öğrenci Sunumları
  • Topic 12

   Öğrenci Sunumları